Uhrmagerlaugets bestyrelse :

Oldermand

Urmagermester Niels Eriksen
Tlf: 4014 7321

Viceoldermand og kasserer

Urmagermester Erik Farup
Tlf: 3324 5793

Bisiddere

Urmagermester & Optiker Peter Bach
Urmagermester Jannik Torp
Urmagermester Dennis Sølvsten
Urmagermester Rune Bakkendorff